bilgi@gunebakaneskisehir.com

Hikayemiz

Çocuklar doğal bir öğrenme isteğine sahiptirler. Doğdukları andan itibaren bakarak, tadarak, dokunarak, sorarak, deneyerek en önemlisi de oynayarak öğrenirler. Günebakan Eskişehir Anaokulu’nda bizim ilk amacımız, öğrencilerimizin bu doğal öğrenme isteklerini korumaktır. Bu amaçla okulumuzdaki eğitim öğretim etkinliklerini çocukların merakları doğrultusunda belirlemeye ve uygulamaya özen gösteririz. Bu süreçte öğretmenlerimiz, çocuklarımız için gözlem ve deneyim fırsatları oluşturur, onların sorular sormasını destekleyip bu soruların cevaplarını araştırarak bulmaları için onlara rehberlik ederler. Gözlem ve deneyim fırsatları oluşturmada ise en büyük araçlarımız oyun ve doğadır. Çocuklarımız günlük rutinlerini önemli bir kısmını doğada geçirirler ve doğayı deneyimleyerek meraklarının peşinden giderler. Günebakan Eskişehir Anaokulu’nda çocuklar çimlerin üzerine uzanıp, gökyüzünün sınırsızlığını izleyerek hayal kurarlar.

Okulumuzun ismini aldığı Günebakan, etrafında büyük sarı yapraklar, ortasında çekirdeğe dönüşecek küçük taneleri olan ve yüzü her zaman güneşe dönük bir çiçektir. Günebakan çiçeği, tek çiçek olarak görünen ama aslında yüzlerce çiçeğin kendi özelliklerini koruyarak bir araya gelip oluşturdukları büyük bir çiçektir. Günebakan Eskişehir Anaokulu, öğrenci ve öğretmenlerin bireysel özelliklerini koruyarak oluşturdukları; yüzü bilime, neşeye ve oyuna dönük bir okuldur

Cem Akköse
Kurucu

Bilim

Günebakan Eskişehir Anaokulu olarak, eğitimde feda edilecek fert olmadığına inanıyor ve yürüttüğümüz eğitim etkinliklerinden tüm çocuklarımızın en üst düzeyde kazanımlar elde etmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla, eğitim etkinliklerimizde etkililiği bilimsel araştırmalar ile defalarca test edilmiş ve ispatlanmış eğitim yöntemleri kullanmaya özen gösteriyoruz. Öğretmenlerimizin güncel bilimsel araştırmaları takip etmelerini, bilimsel toplantı ve eğitimlere katılmalarını destekliyoruz. Okulumuzda yürüttüğümüz eğitim etkinlikleri ile ilgili aileleri düzenli olarak bilgilendirip, eğitimin evde de bilimsel ilkeler doğrultusunda devamını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca Günebakan Eskişehir Anaokulu olarak, okulöncesi eğitimde bilimsel yaklaşımımızı sadece kendi okulumuzda uygulamakla kalmayıp, eğitim dünyası ve toplumla da paylaşmayı, bu amaçla da bilimsel etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz.

Okulumuz’da Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Öğretim Programı’nı uyguluyoruz. Bununla birlikte, açık havada yürütülen doğa etkinlikleri, sanat eğitimi, davranış gelişimi ve evrensel becerilerin gelişimi, eğitim sürecimizin vazgeçilmez bileşenlerini oluşturuyor. Bu bileşenlere dair etkinlikleri planlarken ve uygularken de bilimsel olarak kanıtlanmış yaklaşımları izlemeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda, açık havada yürütülen doğa eğitiminde Alman Orman Anaokulları Modeli’nden, öğrencilerimizin davranış gelişimi süreçlerinde Uygulamalı Davranış Analizi’nden, sanat eğitiminde Reggio Emilia yaklaşımından, öğrencilerimizin evrensel beceriler geliştirmeleri sürecinde de IBO’nun (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) PYP’ından (İlk Yıllar Programı) esinlenerek etkinlikler planlıyor ve uyguluyoruz.

Oyun

Oyun, okulöncesi dönem çocukların öğrenme ve gelişimlerinde önemli bir yere sahiptir ve işbirliği, sorun çözme ve çatışma yönetimi gibi sosyal becerilerin gelişiminde önemli rol oynar. Günebakan Eskişehir Anaokulu’nda, çocukların zihinsel ve bedensel olarak gelişimlerine olanak sağlamak için öğrencilerin tek başına, grup halinde ve işbirliğine dayalı oyunlar oynayabilecekleri fırsatlar oluşturulur. Öğretmenler, çocuklarımızın oynadıkları oyunlarda katılımcı olarak yer alabildikleri gibi, çocuklarımızın duygusal ve sosyal gelişimlerine dair kayıt tutmak amacı ile gözlemci olarak da yer alırlar. Oyunlarda çocuklarımızın meraklarını ve öğrenmelerini destekleyecek fırsatlar oluştururlar.

Çocuklar her gün açık havada oyun oynayacak fırsat bulurlar, doğa ile baş başa kalırlar, keşfederler, üretirler. Ağaçlar, hayvanlar, toprak, çamur ve su, çocukların vazgeçilmez oyun arkadaşlarıdır. Günebakan Eskişehir Anaokulu’nda oyun, çocukların işidir.

Neşe

Günebakan Eskişehir Anaokulu, günebakan çiçeği gibi neşe ile gülümseyen çocukların ve öğretmenlerin okuludur. Çocuklar ve veliler okula karşı olumlu tutum sergilerler. Çocuklar okula gitmekten keyif alırken, veliler çocuklarını güven ile okula teslim ederler. Gün içinde çocuklar neşe ile oyun oynar, hareket eder, öğrenir, enerjilerini atarlar, evlerine mutlu anılar ile döner ve okuldaki neşelerini eve de taşırlar. Günebakan Eskişehir Anaokulu, öğretmenlerin mutluluğunu en değerli kaynağı olarak görür ve onların mutluluğu için üzerine düşeni yerine getirir.

web tasarım